Velkommen

Velkommen til nye beboere.

 

Velkommen til et område i Helsingør, som har en fantastisk lille historie. Villaerne på Nationernes Alle var oprindeligt bygget som sommerboliger i forskellige stilarter og var tidligere kun beboede 2 – 3 måneder om året. Alle villaer på vores vej er opført mellem 1899 og 1907 og tegnet af arkitekt Rogert Møller.

 

Vi har været på Helsingør Bymuseum, som har givet os et notat fra fredningsstyrelsen om Marienlystområdets historie fra 1861 – 1923. Dette notat kan læses under Historien om Nationernes allé.  

 

Marienlyst Kur- og Søbad Aktieselskab ved Aage Stentoft solgte i 1948 de omkringliggende huse fra. Herunder vores på Nationernes Alle. Samtidig blev strandengen solgt fra til de nye ejere. Vi kalder dette område for “Engen”, og den dag i dag er det fælleseje. De nærmere bestemmelser er beskrevet i vedtægterne for grundejerforeningen.

 

Der er i alt 20 huse på Nationernes Alle, og vi er 21 medlemmer af Marienlyst Grundejerforening. Et af husene er opdelt i 2 ejermål (nr. 21)

 

En af årsagerne til at vi har grundejerforening, som vi alle er forpligtet til at være medlem af, er, at vi sammen ejer “Engen” og er ansvarlige for at vedligeholde den og vores vej. Det er på årets generalforsamling (i juni måned), at vi fastsætter kontingent for Marienlyst Grundejerforening.

 

Generalforsamlingen er samtidigt et sted, hvor vi alle har mulighed for at mødes og lære hinanden bedre at kende. Der afholdes ingen fastlagte arrangementer i vores forening, men spændende initiativer fra vejens beboere vil blive modtaget positivt.

 

Der er mange beboere, som har boet på Nationernes Alle i mange år, og de kan fortælle mange fantastiske historier om vejen. Samtidig er der i de seneste år kommet en del nye beboere til. De nye kan være med til at skabe en ny historie, samtidig med at vi stadig er stolte over vejens oprindelige historie.

 

For enden af vejen mod nordnordvest findes porten, som var udkørselsport, dengang vejen var et sommerhusområde. Porten er i dag muret til, men der er en dør ud til Nordre Strandvej. Døren er låst, da vi ønsker at beskytte vores fællesområde på Nationernes Alle. Hvert hus har en nøgle til porten. Normalt vil nøglen følge med salg af huset. Sker dette ikke, skal bestyrelsen kontaktes, som vil være behjælpelig med en ny nøgle.

 

Nuværende bestyrelse:

 

  • Formand Kai Frederiksen Nationernes Allé 28
  • Kasserer Jørgen Mikkelsen  Nationernes Allé 20
  • Medlem Ulrik Westrup Nationernes Allé 30
  • Medlem Jeppe Christensen Nationernes Allé 15
  • Medlem Hans Peter Hviid Nationernes Allé 1 

Bestyrelsen mødes 4 gange årligt.

 

Har I spørgsmål eller andet der kan have fælles interesse, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen (Jørgen Mikkelsen jfm@furuno.dk)                                  

                                            Velkommen til Nationernes Allé

 

Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Skriv et svar